zz top

  isimlerini plak raf?nda rahat bulunsun diye zz top koymu?lard?r. tek sakals?z ?yeleri Frank´?nda (davul) soyad? Beard´d?r. "Frank Lee Beard". Grubun gitaristi Billy Gibbons sakallarla ilgili olarak, siz bizi gen?ken g?recektiniz, fazlas?yla ?irkiniz, e?er bizim de Frank gibi g?zel surat?m?z olsayd? biz de keserdik sakallar? demi?tir.
  (30.11.1999 00:00)

ytü sözlük mobile

  uygulamalardan ?nce mobile web sitesi ?eklinde yap?lan cepte dola?abilen yt? s?zl?k kavram?d?r.
  (30.11.1999 00:00)

ytü sözlük mobile

  Alpha konumundaki proje. Denemek i?in http://m.ytusozluk.com
  (30.11.1999 00:00)

mehtabahavlayankopek

  Son projesi nick´ini k?saltmak olan teknik i?lerden sorumlu admin. Dave Ghrol´un s?yledi?i gibi; "bu i?i ciddiye alsayd?m ad?n? ba?ka bir ?ey koyard?m"diye d???nmektedir. Ayr?ca (bkz: barkatthemoon)
  (30.11.1999 00:00)

ytü sözlük mobile

  Yazmaya 1 hafta i?inde ba?layaca??m, ?nce m.ytusozluk.com sonra app olarak gelecek s?zl?k aray?z?.
  (30.11.1999 00:00)

ytu radyo

  yerini doldurdu?u radyoya http://mebaproductions.com/meba/radio/ adresinden istek ?ark? g?nderilebiliteniz vard?r.
  (30.11.1999 00:00)

death magnetic

  metallica?n?n en sevmedi?im alb?m?d?r.**
  (30.11.1999 00:00)

ikinci nesil yazar

  1 neslin aktif olmayan yazarlar? elendikten sonra toplu olarak gelecek caylaklar?n olu?turdu?u topluluk.
  (30.11.1999 00:00)

heaven and hell

marvel cinematic universe

  Spider Man ve X-Man´in de ilerde kat?lmas?n? bekledi?im topluluk. Nitekim Spider Man arada u?rard? * bu filmlerin karakterlerine.
  (30.11.1999 00:00)

black sabbath

  = metal
  (30.11.1999 00:00)

the avengers

  Tam bir super kahraman filmdir. Biraz Espiri, bol aksiyon alt?na da hafif derinlik. Bu seferki hulk (bkz: mark ruffalo) tam olmu?tur kan?mca.
  (30.11.1999 00:00)

towel day

  Havlu g?n?, Douglas Adams´?n fanlar? taraf?ndan, onu anmak ad?na kutlanan uluslararas? g?n.
  (30.11.1999 00:00)

the hitchhiker s guide to the galaxy

  ?ngiliz edebiyatci Douglas Adams??n yazd??? Bilim kurgu klasi?i. Ayr?ca (bkz: Towel Day)
  (30.11.1999 00:00)

ultimate question of life the universe and everything

  Cevab? 42 olan sorudur.
  (30.11.1999 00:00)

sayfa: 1-2-3...-5
YTÜ Sözlük - 2013 |

arşiv | duyuru | hakkında

hiçbir kurumla bağlantılı olmaSAK da birkaç kişi tarafından düşünülmüş kendi içinde bağımlı diğer tüm kurumlardan bağımsız bir platformdur. sözlük içerisindeki yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. sözlük bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. yazılan yazıların telifi bize ait değildir.