son kötülenen tanımları
-ytü/#1252
-ankara/#753
genel istatistikler
toplam33
bugün0
dün0
bu ay0
geçen ay0
toplam +6
toplam -2

haftasonu

  b?t?n hafta dinlenmek i?in beklenilen g?n. ama tabi geldi?inde g?t? ba? da??tmak m?mk?nd?r.
  (30.11.1999 00:00)

hayatin anlami

  Asla ??z?lemeyecek konulardan biri. En baba sorunsal.
  Hayat nedir ki ? Kimine g?re a?k, kimine g?re para, kimine g?re...
  Anlam? ne ola ki ? Kimine g?re a?k? bulmak, kimine g?re k??eyi en k?sa yoldan d?nmek...
  Peki bana g?re ; her?ey.
  Hayat o kadar sonsuz ve anla??lmas? zor bir kavram ki.
  Sabahlar? y?z?me vuran g?ne?le kendini sevdirip , en g?zel anlar?mda ?ak diye akl?ma d???p kendinden so?utuyor.
  Neden var?z ? neden ya??yoruz ? kim i?in nefes al?yoruz ?
  Peki hayat bu kadar k?saysa istediklerimizi yapmak yerine neden belli bir d?zende iyi bir yere gelmek i?in ?abal?yoruz ?
  ??te bu sorular?n cevab? verildi?inde, ak?lda ??phe kalmad???nda bulacak insanl?k hayat?n anlam?n?.
  (30.11.1999 00:00)

dünyanın en huzurlu yeri

  sevgilinin g?ven dolu kollar?.
  (30.11.1999 00:00)

fen edebiyat koridoru

  E?er bu fak?ltenin 2.kat?ndaki camlarda sigara i?en insanlar g?r?rseniz ?a??rmay?n?z, derhal bir tane siz de yak?n?z.
  (30.11.1999 00:00)

fen edebiyat koridoru

  y?ld?z teknik ?niversitesindeki fen edebiyat fak?ltesinin koridorlar?n?n 1.5 km oldu?u s?ylenir. Yine yt? i?in s?ylemek gerekirse; genelde ilk kez gelenlerin i?inde paten kayma, bisiklet s?rme iste?i uyand?r?r.
  (30.11.1999 00:00)

yüzünü dökme küçük kız

  b?lent orta?gil´in ilk besteledi?i ?ark?d?r. sezen aksu yorumu m?thi?tir. ?ark?n?n s?zlerine bak?ld???nda teselli edici gibi g?z?kse de, i?i burkar.

  mevzu bahis s?zler de ??yledir ;

  y?z?n? d?kme k???k k?z
  b?rak ?z?lmeyi
  yaln?z sen misin bir d???n
  unutan sevilmeyi

  her siyah?n bir beyaz?
  gecelerin g?nd?z? de vard?r

  y?z?n? d?kme k???k k?z
  k?zma onlara
  yaln?z sen misin bir d???n
  zincir oranda buranda
  her tutsa??n bir ka????
  uykunun uyan??? da vard?r

  y?z?n? d?kme k???k k?z
  ya?am?n anlam?n? bul
  sonra dinle kendini
  yolunu bil

  her siyah?n bir beyaz?
  gecelerin g?nd?z? de vard?r

  (30.11.1999 00:00)

capri sun

  90larda ?ocuk olanlar?n kutusunu patlatmaktan haz duydu?u i?ecek markas?. Ama art?k ?ok sa?lam yap?ld??? , bir t?rl? patlat?lamad??? ; test edildi, onayland?.

  not: Tabi o devirde ?ocuk olanlar art?k performanstan d??m?? de olabilirler.
  (30.11.1999 00:00)

günün tek cümlelik özeti

  "unutmak i?in her ?abalay?? (ne kadar ge? olursa olsun) mutlaka sonu? verecektir."
  (30.11.1999 00:00)

camel white

  kendisinden daha seksi bir sigara paketi yoktur, olamaz.
  (30.11.1999 00:00)

ytü kimya

  hali haz?rda bir tane bile yard?m sever ??renci bulundurmayan b?l?m. mini mini 1lere ders se?iminde yard?mc? olmak yerine, tersliyorlar burada.
  (30.11.1999 00:00)

axl rose

  ?u s?ralar inan?lmaz ?irkinle?mi? olsa da sevenlerinin kalbinde hala bir efsane.
  bir de ceketlerinin cazibesine kap?lmamak elde de?il.
  (30.11.1999 00:00)

inception

  insan?n kendisini ve ger?eklik kavram?n? sorgulatan bir christopher nolan klasi?idir.
  (30.11.1999 00:00)

a305

  ad?na site a??larak; dolayl? da olsa b?t?n yt? b?nyesini etinden s?t?nden faydaland?ran s?n?f.
  (30.11.1999 00:00)

ytü fen edebiyat fakültesi

  iys s?nav?nda kendi fak?lte ??rencisini az daha haryacak olan bir mimariye sahiptir.nitekim yeni gelenlere, hediye edilesi bir adet harita ?artt?r.
  (30.11.1999 00:00)

fen edebiyat fakültesi

sayfa: 1-2-3
YTÜ Sözlük - 2013 |

arşiv | duyuru | hakkında

hiçbir kurumla bağlantılı olmaSAK da birkaç kişi tarafından düşünülmüş kendi içinde bağımlı diğer tüm kurumlardan bağımsız bir platformdur. sözlük içerisindeki yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. sözlük bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. yazılan yazıların telifi bize ait değildir.