birinci vizeler

  vizelere kalan zaman x yusuflama = 1 *
  (30.11.1999 00:00)

müslüm gürses

  3 Mart 2013 sabah? aramzdan ayr?lan b?y?k sanat??, baba.

  Son s?zleri a?a??daki gibi olmu?tur:
  "Hayat bana zordu ama g?zeldi... Herkesten tek iste?im var, haklar?n? helal etmeleri."

  Nur i?inde yat baba...
  (30.11.1999 00:00)

yabancı dillerdeki güvenlik

  yabanc? diller binas?nda g?revlerini icra ederek bizleri korumaya ?al??an, zaman zaman etraftaki k?pekleri * kovalayan g?revlilerdir. ?zellikle bir tanesi vard?r ki ders aralar?nda, sabahlar?, ders ??k??lar?nda k?zlarla popiyi kurmu? sobet ederken ya da sizden ?akmak isteyip k?zlar?n sigaras?n? yakarken g?rebilirsiniz.
  *
  *
  (30.11.1999 00:00)

rüzgar erkoçlar

  ke?ke erkek olmasayd? dedi?im oyuncu. nil erko?lar iken olduk?a ho? bir hatundu ama r?zgar erko?lar olarak da k?zlar?n kalbini alabilecek olan ?ah?s.
  (30.11.1999 00:00)

şükretmek için nedenler

  en ?nemli sebeplerden birisi hala sa?l?kl? bir ?ekilde hayatta olmakt?r.
  (30.11.1999 00:00)

yıllar geçse de eskimeyen şarkılar

  http://www.youtube.com/watch?v=AkQYbIc6zUw&feature=youtu.be&t=14s
  (30.11.1999 00:00)

başlıkları alt alta okumak

  kimyager ile kimya m?hendisi aras?ndaki fark (3)
  ? destekli s?tyen (4)
  (30.11.1999 00:00)

yemek yapmayı bilmeyen insan

  eve ??kmaya korkabilecek, belki g?z?nde b?y?tebilecek insand?r. s?rf bu y?zden yurtta kalmay? tercih eden bir s?r?s? aram?zda dola?maktad?r
  (30.11.1999 00:00)

başlıkları alt alta okumak

  ? s?zl?k yazarlar?n?n kabuslar? (8)
  ? giris yapilinca online yazar olarak sadece kendini gormek (4)

  edit: flood yapmak istemedim:
  s?zl?k yazarlar?n?n kabuslar? (9) ..
  ? destekli s?tyen (3)
  (30.11.1999 00:00)

destekli sütyen

  popo kald?ran tayt gibidir, tamamen g?z oyunudur. aynen sihir denen bir ?eyin olmamas? ve sadece g?z yan?lsamas?ndan ibaret olmas? gibidir.
  (30.11.1999 00:00)

ytü sözlük itiraf

  bize kesinlikle yt? izdiva? gerekli
  (30.11.1999 00:00)

ytü izdivaç

  Okulumuz i?in ?ok gerekli bir program/uygulamad?r, zira itirafla alakal? facebook sayfas izdiva? kaberlerini payla?maktan vazge?ti?i g?nden beri insanlar ne yapacaklar?n? nerelere gideceklerini ?a??rm??lard?r. ?zellikle teknik ?niversitede okuman?n verdi?i erkek bollu?u ile kendilerini ifade etmelerini, ya da en az?ndan ifade edecek k?z? bulmalar?n? kolayla?t?raca??n? d???nd???m sistem.

  edit: BULDUM! ?ok klas sayfa buldum sevgiil yazarlar. bu kalite bos olamaz san?r?m http://www.facebook.com/pages/YT?-?zdiva?/583688488327019
  (30.11.1999 00:00)

erdemli olmanın marifet olmaması

  erdemli olmak mariet midir de?il midir bilememekle beraber g?n?m?zde pek i?e yaramamaktad?r. erdemli olan zat ne kadar erdemli davran?rsa davrans?n l?zumsuz insanlar ??k?p canlar?n? s?kacakt?r, belki de o l?zumsuzlara ra?men dimdik durabilmek bir erdem olarak tan?mlanabilir fakat i?e yararl?l??? tart???l?r.
  (30.11.1999 00:00)

giris yapilinca online yazar olarak sadece kendini gormek

  sabah erkenden s?zl??e giri? yap?ld???nda farkedilebilecek durum
  (30.11.1999 00:00)

ytü sözlük itiraf

  eskisehirli k?zm?? sevgili s?zl?k
  (30.11.1999 00:00)

sayfa: 1-2-3...-14
YTÜ Sözlük - 2013 |

arşiv | duyuru | hakkında

hiçbir kurumla bağlantılı olmaSAK da birkaç kişi tarafından düşünülmüş kendi içinde bağımlı diğer tüm kurumlardan bağımsız bir platformdur. sözlük içerisindeki yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. sözlük bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. yazılan yazıların telifi bize ait değildir.