demet akbağ

  bir ?ok dizi, film ve tiyatro oyununda rol alm?? olan oyuncu.
  (30.11.1999 00:00)

seyfi dursunoğlu

müzik dinlerken ders çalışan insan

  kay?nt?da a??k havada d??ar?da otururken ve m?zik sesi de d?? k?sma daha fazla geldi?inden genellikle ba?ar?s?z olan ya da ?al???cam diye inat ettiyse arada b?l?nmelere maruz kalsa da ?al??abilen insan.
  (30.11.1999 00:00)

interaktif

  kar??l?kl? etkile?im bulunduran ileti?im.
  (30.11.1999 00:00)

manhattan

  new yorkun ticari ve k?lt?rel merkezi, 5 ana b?lgesinden biri.
  (30.11.1999 00:00)

proje

  bir probleme ??z?m bulmak i?in bir ekip taraf?ndan yap?land?r.
  (30.11.1999 00:00)

peyami safa

  "server bedi" takma ad?n? da kullanan yazar.
  (30.11.1999 00:00)

dokuzuncu hariciye koğuşu

  peyami safan?n roman?d?r. kitab? okurken her ?eyi kafan?zda canland?rman?z o kadar m?mk?nd?r ki belki de o y?zden kitap sizi i?ine al?p k?sa s?rede bitirmi? olursunuz. rahats?zl??? bulunan bir ?ocu?un bu hastal???yla ve kendi psikolojik d?nyas?yla ya?ad?klar? anlat?lmaktad?r.
  (30.11.1999 00:00)

oda parfümü

  bazen ?ok g?zel bazense ?ok a??r gelebilecek olan genellikle ?e?itli bitkilerin kokular? olarak ?retilen parf?m.
  (30.11.1999 00:00)

sermaye

  finans alan?nda paraya d?n??t?r?len ?eylerehisse, bono gibi verilen isim.
  (30.11.1999 00:00)

raket

  tenis, badminton oynamak i?in kullan?lan hafif bir metalden ve sentetik ipliklerden olu?turulan ara
  (30.11.1999 00:00)

badminton

  raketle oynanan tenis benzeri bir oyundur. raketin yan?nda http://nasil.de/wp-content/uploads/2012/10/badminton.jpg ile birlikte oynan?r.
  (30.11.1999 00:00)

siroz

  genellikle a??r? alkol kullan?m? sebebiyle ortaya ??kan karaci?erin fonksiyonlar?n? kaybetmesi hastal???d?r.
  (30.11.1999 00:00)

rafael nadal

  11 kez grand slam ?ampiyonu olan ispanyol tenis?i. avustralya a??k, fransa a??k ve wimbledon tenis turnuvalar?nda en b?y?k rakibi roger federeri yenerek ?ampiyon olmu?tur.
  ayr?ca d?n oynanan galatasaray-real madrid ma??n? da trib?nden izleyip ma??n ard?ndan a??klamalarda bulunmu?tur.http://spor.haber7.com/sampiyonlar-ligi/haber/1010077-rafael-nadaldan-galatasaray-yorumu
  (30.11.1999 00:00)

istanbul

  yap?lan s?ralamaya g?re belirlenen liste sonucunda d?nyan?n en kalabal?k 2. trafi?ine sahip ?ehir.
  (30.11.1999 00:00)

sayfa: 1-2-3...-96
YTÜ Sözlük - 2013 |

arşiv | duyuru | hakkında

hiçbir kurumla bağlantılı olmaSAK da birkaç kişi tarafından düşünülmüş kendi içinde bağımlı diğer tüm kurumlardan bağımsız bir platformdur. sözlük içerisindeki yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. sözlük bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. yazılan yazıların telifi bize ait değildir.