yazarlardan ytu ogrenci kulupleri tavsiyeleri  


 1. hi? bir kul?be ?ye olmayan bendeniz gibilerin merakla bekledi?i tavsiyelerdir. s?zl?k yazarlar?m?zdan en az?ndan kendi kul?pleriyle ilgili fikirlerinin payla?malar?n? beklenmektedir...
  (giki 30.11.1999 00:00)
 2. (bkz: ytusak)
  sosyal,aktif, k?lt?rl? mottosuyla yola ??km?? ??renci kul?b?d?r. yt?s?zl?k projesinin sahibidir, o y?zden s?zl?kte biraz torpillidir*
  (sevismedenuyumayalim 30.11.1999 00:00)
 3. en babas?ndan en gereksizine standart tarife ?ye olurken 10 lira al?rlar. aktif olmayaca??n kul?be ?ye olma, bo?una para ziyanl???.
  (hengur 30.11.1999 00:00)
 4. (bkz: tiyatro kulub?) iyi vakit ge?irebilecegin ayn? zamanda iyi egitim alabilecegin kulup.
  (la vie en rose 30.11.1999 00:00)
 5. (bkz: ytudak)
  (ytulukizaraniyor 30.11.1999 00:00)
 6. YT? DK http://www.denizcilik.yildiz.edu.tr/

  Sadece ot yiyip not s??mak yetmez,aktif olmak,sosyal zekan? kullanmak emin ol ki seni nottan daha ilerilere ta??r.
  (mmanusyan 30.11.1999 00:00)
 7. Kat?lmak istedi?im ama nereye ne zaman ba?vuru yapsam kimseyi bulam?yorum. Bu y?zden kimse kat?lmayan bir?ok insan? bu kadar a?a??lamas?n. Yoklar arkada??m ne zaman gelsem yoklar!! Baz?lar?na facebook´tan ula??p yazar?z, g?r?p de cevap vermezler. Ne egoysa art?k!!!! Bu konuda a??r? doluyum.
  (painkiller6 30.11.1999 00:00)
 8. Tiyatro kul?b?, eskisi gibi de?ildir. Ha eskisini de bilemem ama "metin yazarlar?m?z? kendimiz se?iyoruz aram?zdan" diyen insanlarla da bi bok yap?lmaz.

  Spor kul?b?, para tuza??. Oryantring filan ho?unuza gitmi?tir ama bi allah?n kulunu bulamazs?n?z bi bok da yapamazs?n?z yok berlgrad orman? gezintileri filan hikaye.

  M?zik kul?b?, de yine klasik bilinen ?eyler ?zerinedir. Gitar keman v?rt z?rt. Kimse ?ello, c?mb??, kemen?e ne bileyim ba?ka enteresan aletler ?almaz.

  Satran? kul?b?, iyi gibi en az?ndan birbirleriyle ma? yaparak filan geli?tirmeye ?al???yolar. Tabii kimse kasparov´un veya ba?ka satran? dehalar?n?n eski ma?lar?n? izleyip de ders ??karmaya ?al??maz,
  hep aralar?ndad?r.

  Felsefe kul?b?, de hi?bir ?abas?n? u?ra??n? g?rmedi?im insanlar toplulu?u olmu?.
  (kuttamuwa 30.11.1999 00:00)
 9. uzak durulas? kul?p best kul?b?d?r.soru sormak i?in izin isterken elleriyle abuk sabuk i?aretler yaparlar.senden para al?r kendileri gezerler.
  (gudumlu anne terligi 30.11.1999 00:00)
 10. ieee kul?b? abartmamak ?art?yla iyidir.ba?ta b?t?n komitelerine gitmek istersiniz,ve gidersiniz.ama ne kadar gereksiz oldu?unu anlay?nca teknik ve ?ahs?mca daha sosyal olan komitelerine * * * giderseniz zaman?n?z bo?a harcanmaz.

  ayr?ca:m?zik kul?b?n? de merak etmekteyim bir?ey yap?yorlar m? acaba?biz hi? g?rmedik de...
  (tsubasamam 30.11.1999 00:00)
 11. yt? dans kl?b? ?yesi ve 3 senelik yt? dans g?steri grubu ?yesi olarak tavsiye edebilirim gayet e?lencelidir.ayr?ca bir ?ok art? katar size. mesela duru?unuz de?i?ir ve dikkat ?ekersiniz, ?zg?veniniz artar, bir k?z?n eli nas?l tutulur ona kendinizi en iyi nas?l hissetirebilirsiniz bunu anlars?n?z, heyecan?n?z? kontrol eder binlerce insan?n kar??s?nda bi?eyler g?sterebilirsiniz..
  (northwolf 30.11.1999 00:00)
 12. bence kesinlikle i?letme kul?b?ne ?ye olunmal?
  (prozac 30.11.1999 00:00)
 13. IAESTE diye bi kul?p vard?r ama ?ok ta yumulmay?n kalabal?k olunca olmuyo.
  (funafous 30.11.1999 00:00)
 14. i?letme kul?b?ne sene ba??nda birka? arkada? hevesle ?ye olduk,aftiftik bi s?re.g?zel,ho? y?neticileri 10 numara insanlar fakat yeni ?yelerin ergen davran??lar?,ortam/sevgili yapma ?abalar? katlan?lmaz derecede.bu sebepten ?t?r? kul?plere k?sm???md?r muhtemelen di?erleri de aynen b?yledir.(bkz: ayn? bokun laciverti)
  (genc kizlarin eski sevgilisi 30.11.1999 00:00)

YTÜ Sözlük - 2013 |

arşiv | duyuru | hakkında

hiçbir kurumla bağlantılı olmaSAK da birkaç kişi tarafından düşünülmüş kendi içinde bağımlı diğer tüm kurumlardan bağımsız bir platformdur. sözlük içerisindeki yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. sözlük bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. yazılan yazıların telifi bize ait değildir.