michael sikkofield  


 1. http://michaelsikkofield.blogspot.com/ adresinde yaz?lar?n? yazan bir nevi halk kahraman?.

  k?saca ge?i?tirmek istemiyorum. yaz?lar?n? yazarken hi? bir ?eyden korkmadan sadece ger?ekleri ortaya d?kmek i?in gayret g?steren anonim ki?idir. her yaz?s?n? yazmak i?in anla??ld??? ?zere ?ok ama ?ok fazla ara?t?rma yapmaktad?r. yazd??? ?eyler objektif olmakla birlikte kesinlikle ger?ekleri yans?tmaktad?r. illuminati ile ilgilenenlerin mutlaka sikkofield´?n yaz?s?n? okumas? gerekmektedir (bkz: tavsiye)

  herhangi bir yaz?s?n? (yaz? demek asl?nda ay?p olur ??nk? her yazd??? yaz? y?zlerce sat?r tutmaktad?r) okuduktan sonra alttaki bkz´a da anlam verebileceksiniz

  (bkz: kaynatas?zlar)
  (kaybolmayansakiz 30.11.1999 00:00)
 2. ilk ba?ta inci s?zl?kte takip etti?im, ordaki yazarl???n? b?rakt?ktan sonra twitter,blog gibi yerlerden takip etmeye devam etti?im yazd?klar? okunas? g?zel insan.
  https://twitter.com/msikkofield
  (tesla 30.11.1999 00:00)
 3. yazd?klar?n?n ?o?una kat?ld???m,okunmas?n? tavsiye etti?im ki?i
  (ashina 30.11.1999 00:00)
 4. ne kadar uzun yazarsa yazs?n bir ?ekilde kendini okutan kahvedeki muhabbet tad?nda yazan ve tam s?k?laca??n?z yere g?l?mseten ufak k?f?rler s?k??t?ran ilgin? komplo teorilerinin sahibi. ilk olarak 11 eyl?l ile yazd??? yaz?y? okumu?, sonras?nda devaml? takip eder olmu?tum kendisini. eskisi kadar olmasa da s?k?ld?k?a bakar?m hala.
  (acilin ben muhendisim 30.11.1999 00:00)
 5. blo?unda, twiterda, facebookta hatta ek?i s?zl?kde bile takip etti?im inan?lmaz bir hitabet g?c?ne sahip oldu?unu d???nd???m bu d?nyan?n ger?eklerini hi? ?ekinmeden dile getiren kaynatas?z insan evlad?
  (oriolusoriolus 30.11.1999 00:00)
 6. yeni yaz?s?n? payla?ma gere?i duydu?um okunulmas? ve okutulmas? gerekti?ine inand???m fani

  https://www.michaelsikkofield.blogspot.com/2012/11/rothschild-hanedanlg-filistin-ve-yeni.html
  (oriolusoriolus 30.11.1999 00:00)
 7. ara?t?rma konusunda ger?ekten imrendi?im ki?i bi insan hi? mi ??enmez


  not: ara?t?rmalar?n?n do?rulu?unu ara?t?rmad?m evet ??engecim.
  (sharpshooter 30.11.1999 00:00)
 8. ?lebilen "Tanr?lara" itaat eden ne kadar insan varsa Allah hepsinin belas?n? versin.
  http://michaelsikkofield.blogspot.com/2012/12/modernizmin-amna-koyaym.html?spref=tw
  (oriolusoriolus 30.11.1999 00:00)
 9. 11 eyl?lle ilgili yaz?s?n? bi solukta okudum. ne kadar do?ru ne kadar yanl?? bilinmez ama ikna etme yetene?i mevcut kendisinde. ayr?ca kendine has uslubu ho?uma gidiyor. severek takip ediyoruz.
  (stairwaytoheaven 30.11.1999 00:00)
 10. islamik komplo teorileri yazan insan. itimat etmeyiniz.

  (bkz: arkas?nda israil onun arkas?nda amerika)
  (gemidekiadam 30.11.1999 00:00)
 11. ´Oha 10 sene ?nce orospu ?ocu?u dedi?imiz ?eyin ad? bug?n "imral?" oldu lan.´ yorumuyla tekrar sayg? duydu?um insan evlad?.
  (oriolusoriolus 30.11.1999 00:00)
 12. ?nce inci s?zl?kte g?rd???m sonra blogunu takip etti?im kulaklar?m?z?n pas?n? silen sa?lam nefesiyle g?zlerimizi a?an kaynata merakl?s?.
  (neo 30.11.1999 00:00)
 13. ilk g?rd???mde preson breakta ki ba?rol oyuncusu sand???m fakat sonra okuyunca fark?na vard???m ki?idir
  (veilchentr 30.11.1999 00:00)
 14. her kesimden insana hitap etme e?iliminde olan, ancak az?c?k k?f?rl? ?slubu sebebiyle bir?ok ki?inin bir paragraf?n? bile bitirmeden yaz?s?n? okumak istemedi?i blog yazar?. k?f?rs?z yazmasa bu kadar okunurmuydu diye d???nm???md?r. yazd?klar?n?n ?o?unun ger?ek oldu?u do?rudur kan?mca. insanlarda kand?r?l?yoruz bilincini uyand?rm??t?r. sayesinde bir?ok insan her?eyden ??phe eder olmu?tur ondan bile. biraz tarih konusundada ara?t?rma yap?p yazsa hi? fena olmayacakt?r bir?ok tarih profes?r?n?n, yazar?n gen?lerde uyand?ramad??? tarih bilincini o takip?ilerinde uyand?r?r belki
  (jasmin1907 30.11.1999 00:00)

YTÜ Sözlük - 2013 |

arşiv | duyuru | hakkında

hiçbir kurumla bağlantılı olmaSAK da birkaç kişi tarafından düşünülmüş kendi içinde bağımlı diğer tüm kurumlardan bağımsız bir platformdur. sözlük içerisindeki yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. sözlük bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. yazılan yazıların telifi bize ait değildir.