kaybolmayansakiz  


 1. yazd?klar? nedense g?z?me ?arpan** ytusozluk moderat?r?. *
  (tesla 30.11.1999 00:00)
 2. okulumuzda seminerlere,konferanslara,kurs ve di?er etkinliklerin neredeyse tamam?na kat?lan,nereye gitsem konferans salonunda elinde not defteriyle otururken g?rd???m * moderat?r arkada??m?z.kendisine do?ru nick se?mi?,ger?ekten de kaybolmuyor *
  (edward the head 30.11.1999 00:00)
 3. chewydent sak?z?n ilk ??k?? slogan?.
  (mihandi 30.11.1999 00:00)
 4. kayboldu bu aralar. finallere ?al???yor san?r?m
  (yalowa 30.11.1999 00:00)
 5. Online yazarlar listesinde hi? g?rmedi?im yazar/moderat?r. Benim girdi?im saatlerde o olmuyor san?r?m.
  (eskisehirli 30.11.1999 00:00)
 6. Bu ara yaz?lar?n? takip etti?im ?ah?s. Sen yazmaya devam et, y?z?m?z g?ls?n.
  (eskisehirli 30.11.1999 00:00)
 7. s?zl?k moderat?r?d?r. kafas?na g?re entry silip s?zl?k kurallar? d???nda entry girer.

  #36477
  (gemidekiadam 30.11.1999 00:00)
 8. ?ok iyi entrileri olan moderat?r. Kafas?na g?re entri silmesi gibi s?ylentileri olan imba moderat?r. Hi? de b?yle bi durum yoktur, hatta en ?ok tutulan entrilerinden birisi:
  (#5963)
  takdire ?ayand?r.

  edit: resim halinde saklad?m, her g?n bakmam gerek. kavanozdakiadam´?n efsane yaz?s? gibi bi ?ey bu.
  (kuttamuwa 30.11.1999 00:00)
 9. imam osurursa, cemaat s??ar s?z?ndeki imamd?r.
  (gemidekiadam 30.11.1999 00:00)
 10. bu utan?la beraber s?zl?k y?netiminden acilen men edilmesi gereken moderat?r.
  (gemidekiadam 30.11.1999 00:00)
 11. sevgili kaybolmayansakiz sevenleri ve sevmeyenleri, do?al olarak moderat?rl?k g?revimizi yaparken baz? entryler g?z?mden ka?makta ve m?dehale edememekteyim, m?dehale etti?im ve sildi?im entryler de ?ok a??k ve kesin sebepleri olan entrylerdi, tabi ki sildi?im baz? entryler sonras?nda ?zel mesaj yoluyla veya burada da a??k?a g?rebildi?iniz gibi s?zl?kte yaz?lan ?e?itli entryle ile -?zellikle nick alt?- hemen tepki olarak geri d?n???n? almaktay?m. oldu da bir hatam?z olduysa affoluna

  edit: kurallar bazen g?z?m?zden ka?abilmektedir, hi? ?ekinmeden mesaj ya da ispitle tu?u varsa oradan uyar?rsan?z gerekeni yapaca??ma emn olabilirsiniz. sayg?lar?mla
  (kaybolmayansakiz 30.11.1999 00:00)
 12. ?yi yazan, ancak kurallara g?re yazmayan moddur. Oriolusoriolus mod oldu?u i?in entrylerini silemiyor san?r?m. *
  (eskisehirli 30.11.1999 00:00)
 13. s?zl?k kurallar?ndan tamamen -tamamen derken ger?ekten tamamen- habersiz s?zl?k moderat?r?d?r. en ufak bir fikri yok. belki d???nmeden bir ka? ?ey g?d?sel olarak gelmi? olabilir ama o kadar. daha fazlas? yok.
  (gemidekiadam 30.11.1999 00:00)
 14. her insan?n hayal etii?i durumdur. Genelden bakarsak da(bkz: kaybolmayan e?yalar)
  (katli integral 30.11.1999 00:00)
 15. Lisede beyin g?c?yle ka??t hareket ettirmeye ?al??an manyak psikopat ?ocuk. Burada bulaca??m hi? akl?ma gelmezdi.
  (eskisehirli 30.11.1999 00:00)
 16. bu videomuz #36894 ile uzun zamand?r kaybolan arkada?lar?n Sinan ?etin vas?tas?yla bulu?mas?na gelsin
  (katli integral 30.11.1999 00:00)
 17. Belki kurallardan bi haber olabilir, ancak temalar?yla s?zl??e b?y?k katk?larda bulunmu? moderat?r.
  (bkz: ?zg?n?m gemideki burada yollar?m?z ayr?l?yor)
  (kuttamuwa 30.11.1999 00:00)
 18. ne yaz?k ki hala insanlar?n entrylerini onlara haber vermeden editleyecek kadar utanmaz arlanmaz bir insand?r. hem de entryde bir hata oldu?u i?in de?il kendini utand?rd??? i?in. hatas?n? y?z?ne vurdu?u i?in. s?ylenecek s?z?n kalmad??? moderat?r.
  (gemidekiadam 30.11.1999 00:00)

YTÜ Sözlük - 2013 |

arşiv | duyuru | hakkında

hiçbir kurumla bağlantılı olmaSAK da birkaç kişi tarafından düşünülmüş kendi içinde bağımlı diğer tüm kurumlardan bağımsız bir platformdur. sözlük içerisindeki yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. sözlük bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. yazılan yazıların telifi bize ait değildir.