deprem  


  1. fay hatlar?n?n k?r?lmas? sonucu yerin y?zeyinde olu?an sars?nt?.
    (acilin ben muhendisim 30.11.1999 00:00)
  2. sismometre ile ?l??len yer y?z?ne yak?n bir noktada fazla ?iddetli ger?ekle?ti?inde tsunamiye de neden olabilecek olan do?al afet.
    (dlrengneer 30.11.1999 00:00)

YTÜ Sözlük - 2013 |

arşiv | duyuru | hakkında

hiçbir kurumla bağlantılı olmaSAK da birkaç kişi tarafından düşünülmüş kendi içinde bağımlı diğer tüm kurumlardan bağımsız bir platformdur. sözlük içerisindeki yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. sözlük bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. yazılan yazıların telifi bize ait değildir.