avea  


 1. m??teri hizmetlerini arad???n?zda kar??n?zdakinin sizden daha az bilgiye sahip oldu?u operat?r.
  (birkan05 30.11.1999 00:00)
 2. %99un ?zerinde ?ekme kapasitesine sahip olduklar?n? zanneden operat?r.
  (coelhonun kalemi 30.11.1999 00:00)
 3. 19 tl Ye dakika internet ve mesaj veren operat?r.
  (alo buyrun ben mefail 30.11.1999 00:00)
 4. Memurun ba?tac?d?r
  (berent 30.11.1999 00:00)
 5. s?n?rs?z internet,her y?ne konu?ma ve her y?ne mesaj i?in 30 tl verdi?im operat?r.bu durumda y?ld?zcell neden olmas?n diye d???nd?ren operat?r.
  (tsubasamam 30.11.1999 00:00)
 6. ba?ka bir operatorden kendi operatorune gecene 19 tl ye her y?ne 1000 sms her y?ne 1000 dk ve 1000 mb internet paketi veren operat?r
  (djwecmccem 30.11.1999 00:00)
 7. Kendini en iyi ?ekim g?c?ne sahipmi? gibi tan?t?p insanlar? kand?ran operat?r. ?stanbulda ?stkatlarda bile ?ekememe g?c?ne sahip. M?steri hizmetlerine yapilan onca ?ikayete ra?men hala geli?me g?steremedi. Tarifelerinin ucuzlu?u bundan olsa gerek.
  (ayser 30.11.1999 00:00)
 8. (bkz: aria ve aycell)
  (voltron 30.11.1999 00:00)
 9. teorikte kullan?labikecek ama pratikte be? para etmeyecek operat?r
  (ismail 30.11.1999 00:00)
 10. m??terisini kaz?klamak i?in her ?eyi yapar bunlar.herkes ?ikayet?idir bu y?zden.ama kimse de vazge?emez aveadan ??nk? ?ok avantajl? tarifeleri vard?r.
  (usengenc 30.11.1999 00:00)
 11. Mevcut operatorler icinde ogrenciye en uygun olanidir.
  (fadey 30.11.1999 00:00)
 12. ??renci dostu can operat?r?m. ama kabul et ?ekmiyorsun, ?eksen de ses kaliten berbat be usta
  (cajun sos 30.11.1999 00:00)
 13. bimcell´e servis sa?layan, t?rk telekom grubuna ba?l? operat?r.
  (alper tunga 30.11.1999 00:00)
 14. an itibariyle att??? mesajla ruhumda derin yaralar a?an operat?r. 9 liral?k mesaj paketini 10 lira yapm??. 8 y?ld?r ayn? numaray? kullan?yorum lan ben. 8 y?ld?r daimi m??terinizim. g?n geldi gecenin bi vaktimde sevgilimle mesajla??rken kilitlendi, saatlerce mesajlar iletilmedi, g?n geldi platonik a??k oldu?um k?za tam a??lacakken mesaj ileti?imini kestin, g?n geldi 1 saati ge?en her konu?mam? otomatik kapad?n, hi?birine ald?rmad?m. ilkimdin sen benim. di?erleri ne derse ne yaparsa yaps?n senden vazge?medim ama bu son yapt???n hi? ho? olmad?. hatta ?ok pis ay?p oldu. bu yap?l?r m?yd? be? insan insana bunu yapar m?? ay?p de?il mi? bi b?rakay?m da g?t ?st? d???n. zaten istanbulda da kimse kullanm?yor. b?kt?m art?k.
  (acilin ben muhendisim 30.11.1999 00:00)
 15. bak?rk?y tren istasyonundan ?ekmeyerek beni ??ld?rtan cep telefonu operat?r?
  (kavanozdaki adam 30.11.1999 00:00)
 16. jet internetinin rezil derece k?t? olan hi? bir i?e yaramayan hatta kat faturalar?n? ?demimize rahmen ba?lant? hatas? veren k?t? bir operat?r . hatt?na gelince mesajlar? ge? ileten bazen ?ekmeyen internetinin yava?l???ndan s?z bile etmek istemedi?im asla kullanmam dedi?im daha ?ok yol katetmesi gereken operat?r?m?zd?r . m??teri hizmetlerine gelince 10 dakikada 5 kelimeyi bir araya getiremeyen her sorunda ayr? bir insana ba?layan sorunlar?m?n bir t?rl? cevam?n? bulamayan insanlarla dolu .
  ek bilgi : e?er hatt?n?z kapan?rsa a?t?rma ?creti 39TL ama yeni bir avea hat al?rsan?z 35 TL gelde bu hatt? sev ..
  (epsilon 30.11.1999 00:00)
 17. (bkz: kan emici)
  250 dk + her y?ne 5000 sms olans.e.c. de g?t?nden kan alal?m adl? kampanyas?na tabiiyim.
  (kuttamuwa 30.11.1999 00:00)
 18. KFC indirimiyle ??rencilerin tekrar y?z?n? g?ld?rmeyi ba?arm??t?r fakat daha iki ?? f?r?n ekmek yemesi gereken kurumdur.
  (katli integral 30.11.1999 00:00)
 19. turkcell kullan?c?s? oldu?um i?in hi? bir ilgim olmamas?na ra?men arada bir mesaj atan kampanyalar? hakk?nda bilgilendiren operat?r.*
  (dlrengneer 30.11.1999 00:00)
 20. her?ey dahil paketlerinden birine dahil oldu?um operat?r.

  tamam zaman zaman kronik ?ekmeme problemi olsa da genel olarak baya baya memnunum. ?zellikle fiyat/performans oran?n?n ?ok iyi odu?unu d???n?yorum. ayn? hizmeti di?er markadan* almaya kalkt???mda ayl?k 300-350 lira aras? bir hesap ??kar?yorlar. b?yle bir ortamda avea´ya laf s?ylemek benim harc?m de?il.
  (gemidekiadam 30.11.1999 00:00)
 21. 8.iltek g?nlerinde kat?l?mc? olarak bulunacak ve telekomin?kasyon paneline kat?lacak kurumdur.
  (tsubasamam 30.11.1999 00:00)

YTÜ Sözlük - 2013 |

arşiv | duyuru | hakkında

hiçbir kurumla bağlantılı olmaSAK da birkaç kişi tarafından düşünülmüş kendi içinde bağımlı diğer tüm kurumlardan bağımsız bir platformdur. sözlük içerisindeki yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. sözlük bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. yazılan yazıların telifi bize ait değildir.