abd  


 1. petrol avc?s?
  (systemfloyd 30.11.1999 00:00)
 2. amerika birle?ik devletlerinin k?saltmas?
  (bkz: usa)
  (bkz: barack obama)
  (devekran 30.11.1999 00:00)
 3. m?sl?man devletler ile m?ttefik halinde olan, avrupan?n ortas?nda k?y kadar bir b?lgeyi ´kosova´ ba??ms?z devlet haline getiren ve avrupada ki 3. m?sl?man ?lke olmas?n? sa?layan s?per g?
  (yere ceviz atan karga 30.11.1999 00:00)
 4. s?rf kendisini y?netenler illuminati ?yesi emperyalistler oldu?u i?in sevilmeyecek ?lkedir.

  ha illuminate kelime olarak iyidir, ilim bilim vs. o ayr?.
  (oppaisgangnamstyle 30.11.1999 00:00)
 5. bizi y?netenler y?z?nden ?lkemizi bi piyon gibi kullanan , hali haz?rda b?t?n ortado?uya kar?? sava?a sokmaya ?al??an ve bizim d???nmekten aciz insan?m?z? ayakta uyutup bunu yapmaya son derece yakla?an ?lke ..
  *
  (hotmail 30.11.1999 00:00)
 6. politikalar?, israil ve rusyan?n politikalar? ile kar??t?r?lan ?lke.
  (yere ceviz atan karga 30.11.1999 00:00)
 7. ---spoiler--- fethullah g?len ---spoiler---politikalar?n? badem b?y?kl? bir gencin kontenjan?ndan takip etti?i ?lke.

  (lynyrdskynyrd 30.11.1999 00:00)
 8. kim ne derse desin d?nyadaki en b?y?k g??. isteyipte yapamayaca?? hi?bir ?ey olmayan ?lke.
  (imaate 30.11.1999 00:00)
 9. onlarca farkl? milletten olu?an bir halka sahip olan, g?n?m?zdeki s?per g??lerden biri. teknolojik a??dan bir hayli ileridedir fakat para denen insan imali ?eye ?ok fazla tap?ld???ndan insanl??? y?zlerce y?l ileriye ta??yacak bilimsel ara?t?rmalara ara veren ?lke.
  (racaycah 30.11.1999 00:00)
 10. Los Angeles, Miami, New York, Chicago gibi muhte?em yerlerin bulundu?u ?lkedir. Ayr?ca spor y?n?nden ?ok ba?ar?l? bir ?lkedir her olimpiyatta ya 1. ya 2. olan ?lkedir.
  (rambo 30.11.1999 00:00)
 11. work and travel programiyla kendisini yakindan gordugum ulke ve tekrar gidilesidir.
  (metalurjist 30.11.1999 00:00)
 12. 2-3 seneye darbe olacak ?lke
  (forehand 30.11.1999 00:00)
 13. Osmanl?cada kul,k?le anlam?na gelen kelimedir.
  (awesome 30.11.1999 00:00)
 14. herkesin kapitalist , emperyalist diye bok att??? ama ilk f?rsatta yolunu bulup ya?amak i?in can att??? ?lke...
  (crippax 30.11.1999 00:00)
 15. Rusya ile ebediyen sava?acak ?lke.
  (blood 30.11.1999 00:00)
 16. ingiltereden ald??? s?m?rge bayra??n? ´gururla´ ta??yan ´harikalar´ ?lkesi
  (diplomat 30.11.1999 00:00)

YTÜ Sözlük - 2013 |

arşiv | duyuru | hakkında

hiçbir kurumla bağlantılı olmaSAK da birkaç kişi tarafından düşünülmüş kendi içinde bağımlı diğer tüm kurumlardan bağımsız bir platformdur. sözlük içerisindeki yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. sözlük bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. yazılan yazıların telifi bize ait değildir.